Portfolio

Проєкт Реконструкції системи госпфекальних стоків КНС 2-4 ПАТ "ІНТЕРПАЙП-НТЗ"

Проєктований комплекс споруд призначений для відведення господарсько-фекальних стічних вод від КНС-3 і КНС-4 ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" у мережі каналізації КП "Дніпроводоканал" з відходом від їхнього скидання в мережі каналізації ПрАТ "ПРОМЭНЕРГОУЗЕЛ".
Клас наслідків - СС1;
Для виконання реконструкції проєктом пропонується:

  1. З'єднання напірного каналізаційного колектора від КНС-4 з напірним каналізаційним колектором від КНС-3 проектованою ділянкою колектора з поліетиленових труб Ø250 мм у дві нитки завдовжки 0,198 км. При цьому скидання стоків від КНС-4 буде перенаправлено в КНС-3.
  2. Перепідключення трубопроводів каналізації біля КНС-3.
  3. Прокладання нового напірного каналізаційного колектора від КНС-3 до КНС-2 з поліетиленових труб Ø250 мм у дві нитки довжиною 0,670 км з підключенням його до існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС-2. При цьому скидання стоків від КНС-4 і КНС-3 буде направлено в існуючий каналізаційний колектор від КНС-2.
  4. Влаштування колодязя з необхідною запірною арматурою в місці підключення проєктованого напірного каналізаційного колектора від КНС-3 з існуючим напірним каналізаційним колектором від КНС-2.

Загальна площа інженерно-геодезичних вишукувань склала 5,06 га.
Відповідно до завдання на проєктування було виконано такий комплекс інженерно-геологічних робіт:

  • буріння 6 свердловин глибиною 3.0 м механічним обертальним способом малогабаритною буровою установкою. Початковий діаметр свердловин 127 мм. Загальний обсяг буріння склав 18.0 п.м;
  • відбір проб ґрунту (порушеної структури);
  • лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів;
  • камеральне опрацювання матеріалів польових і лабораторних досліджень;
  • складання науково-технічного звіту про інженерно-геологічні вишукування.

З метою економії майбутніх грошових витрат Замовника під час будівництва було здійснено техніко-економічні розрахунки перемикання подачі стоків до мереж КП "Дніпроводоканал", які дали змогу зробити висновок щодо відсутності необхідності будівництва нової каналізаційно-напірної станції.
У 2019 році проєкт отримав позитивні висновки державної експертизи в частині надійності та стійкості конструкцій.

Prev Next