Послуги

Виконання передпроєктних опрацювань (фор-ескізів), ескізних проєктів

Фор-ескіз привабливий тим, що передбачає мінімальний часовий ресурс і необхідний для того, щоб остаточно визначитися з напрямком розробки проєкту. Дуже часто після першого фор-ескізу замовник точніше може сформувати свої вподобання і побажання, що нейтралізує появу великих переробок у подальшій роботі.

Головна перевага фор-ескізу - ідея майбутньої будівлі!

Ескізний проєкт (стадія ЕП) входить до складу комплексної проєктно-конструкторської документації і є самостійним об'єктом комплексної державної експертизи.

Ескізне проєктування суттєво відрізняється від фор-ескізу (візуалізації) і дає змогу деталізувати інформаційну модель майбутнього об'єкта будівництва, уважно розглянувши його з усіх боків.

На стадії ЕП Замовник може пред'являти свої певні вимоги щодо майбутніх обсягів робіт і якості будівельної продукції, зменшувати вартість проєкту, коригувати планувальні, конструктивні або архітектурні рішення, які в будь-якому проєкті є принциповими.

Ескізний проєкт дає змогу наочно побачити перспективу, перш ніж розпочинати більш серйозні та витратні заходи.

Ескізне проєктування